Week9

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
9
จันทร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : ไม่มีหินก้อนใดโง่
ขั้นเตรียม (นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,งูใหญ่กับกระต่าย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ถั่ว / ใบไม้ /หิน
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- ใคร่ครวญกับสิ่งที่คิด สัมผัส
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูนำตะกร้าที่ใส่ก้อนหิน และมีกระดาษครึ่ง A4 มาวางไว้ตรงหน้า ครูกระตุ้นคำถาม เช่น นักเรียนเห็นอะไร? / รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็น? /ถ้าจะเปรียบเทียบนักเรียนจะเปรียบเทียบก้อนหินกับตนเองอย่างไรบ้าง?
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเพิ่มเติม เช่น นักเรียนคิดเห็นอย่างไรจากประโยคที่ว่า “ไม่มีหินก้อนใดโง่”
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูส่งหินและกระดาษให้นักเรียนหยิบหินและกระดาษวาดภาพแต่งเรื่องราวจากหิน(ในขณะส่งและรับจะไหว้และรับไหว้เพื่อนๆอย่างนอบน้อม)
นักเรียนแต่ละคนเล่าถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง
ขั้นจบ :
- เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “ไม่มีหินก้อนใดโง่”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : ไขปริศนาหาคำตอบ
ขั้นเตรียม (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม  Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
- สลากคำถามที่สร้างสรรค์จำนวน30 คำถาม
- สลากรายชื่อนักเรียน
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูอธิบายข้อตกลงในการทำกิจกรรมไขปริศนาหาคำตอบ
ครูเตรียมสลากรายชื่อและสลากคำถามวางไว้ตรงกลางวงกลม แล้วขออาสานักเรียนสุมจับคำถามและอ่านคำถามให้ครูและเพื่อนฟัง เช่น เช่น ถ้าคนได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี คุณจะพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนต่างๆอย่างไร , ถ้าคุณป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย และสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น คุณคิดว่าจะทำอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดจึงเลือกทำสิ่งนั้น , ถ้าคุณมีเงิน 1 ล้านคุณจะบริหารจัดการอย่างไร ให้เงินนั้นประโยชน์ที่สุด
 หลังจากนั้นจึงสุ่มจับรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในการไขปริศนาตอบคำถาม (หากตอบไม่ได้จริงๆนักเรียนสามารถขอให้เพื่อนมาชวยตอบคำถามได้ 1 คน)
เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว ผู้ที่ตอบถามจะได้สิทธิ์ในการจับสลากเลือกคำถามและอ่านคำถามให้ครูและเพื่อนฟัง รวมทั้งได้สิทธิ์ในการจำสลากเลือกผู้ที่จะตอบคำถามในข้อต่อไป
ทำกิจกรรมต่อเนื่องไปจนครบทุกคนและครู
ขั้นจบ :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “ไขปริศนาหาคำตอบ”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
9
พุธ
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
- อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก
กิจกรรม  : ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,ขนมจีบ กระต่ายน้อย) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
เพลงรักธรรมชาติ
กีต้าร์
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
- ครูเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับดนตรีและบทเพลงที่เคยแต่ง รวมทั้งแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง
ครูนำนักเรียนร้องเพลงที่ครูแต่งเอง ซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติและทำกิจกรรมเลียนแบบเสียงธรรมชาติประกอบเพลง
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “ดนตรีดลใจ”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
-รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ของตนเอง
กิจกรรม : การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรม “โยคะ
ขั้นเตรียม (5 นาที)
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
เพลงบรรเลงประกอบการเคลื่อนไหว


ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
- เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย โยคะไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
-      - ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
9
ศุกร์
ขั้นเตรียม :
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม ส่งน้ำส่งรัก
ขั้นเตรียม
 (5 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
บทความความสำคัญของน้ำต่อชีวิต
แก้วน้ำ
ขั้นกิจกรรม:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง
- ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสิ่งอื่นๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำแก้วน้ำมาให้นักเรียนดู  ครูเล่าเรื่องความสำคัญของน้ำต่อชีวิต" น้ำ" เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เราจำเป็นต้อง บริโภคน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราโดยทั่วไปแล้วคนเราอาจขาดน้ำได้ประมาณ 3-5 วัน หากเกินกว่านี้เราอาจเสียชีวิตได้เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ คุณภาพของน้ำจึง มีอิทธิพลยิ่งต่อสุขภาพร่ายกายทำไมร่างกายต้องการน้ำ เหตุผลสำคัญที่สุดที่คุณภาพของน้ำมีความสำคัญนั้นคือ คนเราดื่มน้ำถึงหนึ่งตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณมหาศาล ที่ครอบคลุมชีวิตทั้งหมดของคนเรา ดังนั้นน้ำ จึงไม่ได้เป็นเพียง  เครื่องดื่มคลายกระหายปกติทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของเราอวัยวะทุก ส่วนในร่างกายของคนเรา ประกอบไปด้วยเซลล์ และของเหลวในร่างกายก็เป็นสิ่งแวดล้อมของเซลล์ต่างๆ บ่งชี้ได้ว่าของเหลวภายใน และภายนอกรายรอบเซลล์ที่มีสุขภาพดีคือ โมเลกุลของน้ำ จะชำระล้างของเสียที่สั่งสมมานานออกไปจากร่างกาย และช่วยสร้างความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่น กับเซลล์ในร่างกายพูดง่ายๆ ก็คือ น้ำช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมทุกชีวิต ที่ก่อกำเนิดบนโลกใบนี้ ตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียว การดื่มน้ำ ที่มีสภาพเหมือนของเหลวในร่างกายอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องทุกวัน ผิวพรรณ และเซลล์ก็จะได้รับประโยชน์ของเสียก็จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะความเสื่อมต่าง ๆ ได้
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”จากเรื่องที่ครูเล่ารู้นักเรียนรู้สึกอย่างไร จะจำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?
 - นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ครูเล่าน้ำเป็นตัวแทนของชีวิต เป็นตัวแทนของคำขอบคุณ คำขอโทษครูให้นักเรียนส่งน้ำเพื่อขอคุณหรือขอโทษทุกสรรพสิ่ง
ครูส่งแก้วน้ำให้กับนักเรียนแต่ละคนโดยเริ่มจากนักเรียนที่อยู่ฝั่งขวามือของครู ในขณะที่รับส่งอุปกรณ์นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนแต่ละคนขอบคุณและขอโทษบุคคลที่อยากขอโทษและขอบคุณ
ขั้นจบ:
- ฝึกการมีสติรู้ตัว
ขั้นจบ (5 นาที)
ครูให้นักเรียนจับมือเพื่อนที่นั่งอยู่ทั้งสองข้าง เพื่อส่งพลังความรัก ความปรารถนาดีให้กับเพื่อนและทุกสรรพสิ่ง
ครูชื่นชม Empower ในความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
นักเรียนปล่อยมือเพื่อนและไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ชื่อกิจกรรม : เพื่อนคือเรา | เราก็คือเพื่อน

เป้าหมาย : 
- เพื่อเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว คิดเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง และมีจิตใหญ่ให้ความรักมอบความปรารถนากับสรรพสิ่งทั้งมวล
- เพื่อให้แต่ละคนได้เห็นความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่น และได้ตอบคำถามให้เพื่อน เสริมแรงด้านบวกให้แก่กันและกัน

กิจกรรมเริ่มต้น- ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน ครูพานักเรียนเดินไปยังจุดที่จะเริ่มต้นกิจกรรมในเช้านี้ในบริเวณห้องเรียนชั้น ป.5 

- ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับชิ้นงานเดิมของเพื่อนๆ ที่เชื่อมโยงกับตัวเราที่เรามีอยู่ และเป็นไป

กิจกรรมหลัก
- ครูให้พี่ๆ ทุกคนยืนหลังตรงหลับตาที่บริเวณเข้าแถวยามเช้า เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ เฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว
- ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับชิ้นงานเก่าที่พี่ๆหลายคนเคยทำไว้ เขียนไว้อย่างดี และให้ทุกคนได้ลองใคร่ครวญเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเขียนและเอามาเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว


- ครูยกตัวอย่างบางข้อความทีพี่ๆ เขียนลงมาให้ทุกคนรับฟังพร้อมมกัน


- นักเรียนแต่ละคนสลับที่ไปมากับเพื่อนๆ ขณะที่ครูเป็นคนกำหนดการเดินให้พี่ๆ แต่ละคู่ เพิ่มเป็น 2 คู่ 3 คู่ ตามลำดับ และใคร่ครวญกับตัวเองอีกสัก 2 นาที
- ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองอีกครั้ง และให้นักเรียนแต่ละคนได้บอเล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

กิจกรรมจบ
ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
และกล่าวถึงสิ่งที่ทุกคนจะได้ใช่ในระยะยามต่อไป
ก่อนที่ครูและนักเรียนจะขอบคุณซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น